ສີວິໄຊ ທັມມະລັງສີ (Sivixay)

On WhatsDoc
ໝໍສູຕິສາດ ແລະ ນາລີເວດ - Obstetric & Gynecologist

Specialist in Obstetric & Gynaecology with experience working in Lao inter clinic . Graduated from University of Tasmania

Info

ເປັນແພດຊ່ຽວຊານທາງດ້ານປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ

Practice Place

ລາວ ອິນເຕີ ຄລີນິກ - Lao Inter Clinic

Patient Review

Profile Details

 • About

  ເປັນແພດຊ່ຽວຊານທາງດ້ານປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ

 • Languages

  English, Lao

 • Medical Degree

  University of Tasmania

 • Place of practice

  ລາວ ອິນເຕີ ຄລີນິກ - Lao Inter Clinic

 • Reg No.

  00841980

Information

Chat fee: 38000.0 LAK /20mins
Video fee: 150000.0 LAK /20mins
 • Online Hours
  Singapore Standard Time (SST)
  Friday
  • 09:00 AM - 11:00 AM
  Monday
  • 09:00 AM - 11:00 AM
  Thursday
  • 09:00 AM - 11:00 AM
  Tuesday
  • 09:00 AM - 11:00 AM
  Wednesday
  • 09:00 AM - 11:00 AM